در شرکت هوشمند سازان صنعت ایرانیان، طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی پیچیده، برای استفاده در کاربردهای گوناگون صنعتی توسط مهندسین با تجربه انجام می‌شود.