خدمات شبکه های WAN ، LAN ، Wireless از مشاوره تا اجرا و تعهدات بعد از آن با نظارت مهندسین مجرب شرکت -نصب ، راه اندازی ، فروش واجرای پروژه های شبکه ای و امنیتی -تنظیمات روترها و سویچ ها -نصب و راه اندازی انواع تجهیزات Passicve , Actice -نصب ، راه اندازی ، مشاوره ، تنظیمات و فروش تجهیزات Mikrotikانجام پروژه هایWireless
ارایه مشاوره در زمینه های مختلف شبکه و لینک های Wireless
بررسی و امکان سنجی حضوری و آنالیز محل نصب توسط مهندسین مجرب ومحاسبه ارتفاع انتن
طراحی و اجرا راه اندازی وپشتیبانی شبکه های وایرلس:
(Point to Point-Point to Multi point)

Point to point: به منظور ارتباط نقطه به نقطه است
Point to multi point: به منظور ارتباط یک نقطه با چند نقطه است