شبکه های مبتنی برسرویسهای مایکروسافت

شبکه های مبتنی بر راهکارهای سیسکو  .

کانفیگ روتر ،سوئیچ و رادیوهای میکروتیک  .

اجرای خدمات امنیت شبکه های کامپیوتری  .

تلفن های سانترال و تحت شبکه VOIP    .

مجازی سازی سرورها VmWare- ESXI    .