بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی برای یادگیری

۱. زبان‌ برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت زبان جذابی است که اغلب با جاوا اشتباه گرفته می‌شود. اقبال برنامه نویسان و رشد سریع این زبان در یک دهه گذشته بسیار جای تأمل دارد. قابلیت‌های این زبان باعث شده که به‌محض ورود شما به دنیا  برنامه‌نویسی، با چند برنامه و نرم‌افزار…

آشنایی با برنامه نویسی

برنامه‌نویسی کامپیوتربه‌طور کلی به فرایند نوشتن و توسعه نرم‌افزار کامپیوترگفته می‌شود. به بیان جزئی تر، برنامه‌نویسی رایانه به معنایفرایند تبدیل و سوق دادن فرمول حل یک مسئله یا الگوریتم محاسباتی، به یک برنامه قابل اجرا (نرم‌افزار) می‌باشد. معنای برنامه‌نویسی رایانه در فرهنگ عامه می‌تواند به تمامی فرایند توسعه نرم‌افزار اطلاق گردد که شامل فعالیت‌های مختلفی همچون بررسی، توسعه، درک، طراحی الگوریتم؛ پیاده‌سازی، تست، اشکال زدایی و نگهداری نرم‌افزار‌های کامپیوتری نیز می‌شود. همچنین برنامه‌نویس به شخصی اطلاق می‌گردد…