آموزش کامل نصب لینوکس فدورا

نکات مهم:
اگر بر روی کامپیوتر خود سیستم عامل دیگری مانند ویندوز دارید ، باید حدود 10 گیگابایت از هارد خود را برای نصب لینوکس خالی کنید. شما می توانید از نرم افزار هایی مانند Partition Magic استفاده کنید.
اگر بر روی کامپیوتر خود سیستم عامل ویندوز دارید ، بهتر است که از درایو ویندوز ( معمولاً C ) ، یک نسخه ی پشتیبان تهیه نمایید.
اگر ظرفیت ram کامپیوتر شما بیش از 2 گیگابایت است ، باید مقدار بیشتری فضای خالی داشته باشید که در بخش مربوطه توضیح داده خواهد شد.

تنظیمات Boot کامپیوترخودرا برروی Boot با DVD- Rom قراردهید و DVD لینوکس رانیزدردستگاه قراردهید.
طبق تصویرگزینه اول Install or Upgrade ….. راانتخاب وکلید Enter رافشاردهید.

دراین مرحله عملیات بررسی درایوی که لینوکس درآن قرارمی گیرد آنالیزمی شود تادرصورت بررسی درست مراحل نصب ادامه یابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *